• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 1909/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/07/2017
Loại văn bản Quyết định TTHC Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Ngoại vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh hà Tĩnh
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
Tải về
Top